Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z Petrem Hrušką związane z promocją tomu wierszy: "Darmaty" (tłum. z języka czeskiego: Franciszek Nastulczyk, wyd. IM, 2017), połączone z promocją drugiego numeru pisma literackiego AFRONT.
Zapraszamy : 03.11.2017 godz. 18:00
3 listopada 2017, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie autorskie z JERZYM PLUTOWICZEM, związane z promocją tomu wierszy KRĄG (wyd. IM, 2016).
Zapraszamy : 27.10.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Michał Piętniewicz
Zapraszamy na spotkanie z prof. ZBIGNIEWEM MIKOŁEJKO, związane z promocją tomu wierszy "Gorzkie żale" (wyd. IM, 2017)
Zapraszamy : 13.10.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk 
Zapraszamy na spotkanie z BOGDANEM PREJSEM, związane z promocją najnowszej książki poetyckiej "objawy pierwotne" (wyd. Instytut Mikołowski 2017).
Zapraszamy : 06.10.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk
Zapraszamy na spotkanie o WŁADYSŁAWIE STRZEMIŃSKIM. Gośćmi spotkania będą IWONA LUBA i PAULINA WAWER - autorki książki "Władysław Strzemiński – Zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917" (wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017)
Zapraszamy : 22.09.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk
Zapraszamy na spotkanie w ramach Seryjni Poeci z KONRADEM WOJTYŁĄ związane z promocją jego nowego tomu wierszy "Znak za pytaniem (wyd. WBPiCAK, 2017).
Zapraszamy : 14.09.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk
Zapraszamy na promocję pierwszego numeru kwartalnika literacko-artystycznego AFRONT.
Zapraszamy : 07.07.2017 godz. 18:00
W spotkaniu udział wezmą:  Olgerd Dziechciarz (red. naczelny) oraz autorzy numeru: Piotr Gajda, Konrad Wojtyła, Bogdan Prejs, Marek K. E. Baczewski, Karina Stempel i Maciej Melecki.
Zapraszamy na spotkanie wokół książki WITOLDA WIRPSZY "Varia. Eseje. Prozy" (wyd. IM, 2016).
Zapraszamy : 30.06.2017 godz. 18:00
W spotkaniu udział wezmą: Dariusz Pawelec (redaktor tomu), Piotr Bogalecki i Leszek Szaruga.
Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Dyblem poświęcone twórczości poetyckiej STANISŁAWA CZERNIAKA
Zapraszamy : 23.06.2017 godz. 17:00
STANISŁAW CZERNIAK - poeta, krytyk literacki, urodzony w 1948 r. w Mikołowie, profesor dr hab.
Zapraszamy na spotkanie autorskie z KRZYSZTOFEM KARASKIEM, związane z promocją najnowszego tomu wierszy "Przyszedł człowiek żeby chłostać morze" (wyd. Instytut Mikołowski, 2017).
Zapraszamy : 26.05.2017 godz. 18:00
Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk