Mikołowski Maj Poetycki, 13 – 14. 05. 2021

Mikołowski Maj Poetycki

 

13 – 14. 05. 2021

 

Instytut Mikołowski

 

 

 

13. 05 – spotkanie z Konradem Wojtyłą, autorem książki Anty – antychryst? Wojaczek religijny (wyd. IM, 2021). Udział wezmą: Autor, Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk i prof. Dariusz Pawelec (spotkanie zamknięte – jego rejestracja będzie dostępna na kanale FB Instytutu Mikołowskiego)

 

14. 05 – ogłoszenie werdyktu XXIX Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego im. Rafała Wojaczka przez jurorów edycji: Konrada Wojtyłę (przewodniczący), Pawła Lekszyckiego i Krzysztofa Siwczyka (dostępne na kanale FB Instytutu Mikołowskiego)

 

godz. 18: 50 rocznica śmierci Rafała Wojaczka: otwarcie Schodów Wojaczka – instalacja wiersza Rafała Wojaczka Sezon na schodach w mikołowskich Plantach (za siedzibą Instytutu Mikołowskiego) oraz odsłonięcie Muralu Rafała Wojaczka (na budynku przy siedzibie Instytutu Mikołowskiego)