Spotkanie z prof. PAWŁEM PIENIĄŻKIEM związane z promocją książek Friedricha Nietzschego „Poza dobrem i złem. Z genealogii moralności” i „Notatki z lat 1882-1884” (wyd. Officyna, Łódź).

Zapraszamy - 29.11.2019 r., godz. 18:00. Wstęp - wolny!