Nasi autorzy

Kazimierz Brakoniecki

Kazimierz Brakoniecki (1952) – poeta i pisarz, tłumacz, redaktor, animator kultury i sztuki. Mieszka w Olsztynie. Ostatnio wydał wiersze o malarstwie Obrazy polskie” (2017), „Twarze świata” (2018), reportaż literacki Cudoziemiec” (2019) oraz szkice literackie „Poeta i świat” ( 2020). Mieszka w Olsztynie.

W Instytucie Mikołowskim opublikował poemat "Pies na wiersze albo Pieczewo" (IM, 2021).